Wczytuję dane...

Odznaki jeździeckie - co muszę wiedzieć

Rozpoczęcie nauki jazdy konnej to wspaniała przygoda. Przez kolejne lata zdobywamy coraz większe doświadczenie oraz nabieramy ochoty na dalszy, czasem sportowy rozwój. Zanim jednak rozpoczniemy nasze stary w zawodach jeździeckich potrzebujemy zdobyć odpowiednie certyfikaty tj. odznaki jeździeckie, które pokazują na jakim poziomie zaawansowania w jeździe konno jesteśmy.


Poniżej przedstawię Wam odznaki jeździeckie, które możesz zdobyć, rozpoczynając od początkowej odznaki "Jeżdżę Konno", a wraz rozwojem swoich umiejętności sięgnąć po ostatnią "Złotą odznakę".

ODZNAKA ‘”JEŻDŻĘ KONNO”

 1. Minimalny wiek egzaminowanego: 6 lat. (wg rocznika urodzenia)
 2. Egzamin składa się z dwóch części

A. Opieka stajenna – zadania :

 • Podejdź do konia i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Wyprowadź konia z boksu i przywiąż bezpiecznym węzłem. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Wyczyść kopyta. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Wyczyść konia. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia i opisz czynności, które wykonujesz.
 • Wskaż następujące części ciała konia: kłąb, lędźwie, słabiznę, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcinę, koronkę, kopyto, strzałkę, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylicę, mostek.
 • Przynieś i załóż ogłowie wędzidłowe. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień najważniejsze części ogłowia wędzidłowego.
 • Zademonstruj poprawne dopasowanie ogłowia. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Przynieś siodło i osiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień części siodła sportowego.
 • Załóż ochraniacze. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów ochraniaczy
 • Wyprowadź konia ze stajni i zawróć. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Przygotuj konia do wsiadania i wsiądź. Dopasuj długość puślisk i podciągnij popręg. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Zsiądź z konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Rozsiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Zdejmij ogłowie i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
 • Załóż derkę. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów derek.

 B. Pokazanie na koniu podstawowych elementów :

 • Jazda w zastępie w stępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi
 • Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie
 • Zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie
 • Przejścia: stęp-kłus / kłus-galop / galop-kłus / kłus-stęp /
 • Zatrzymanie ze stępa.
 • Przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp.
 • Przejazd przez trzy drągi ustawione na kłus.
 • Wykonanie następujących figur na ujeżdżalni: - Wolta - Półwolta - Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię lub pokazanie na czworoboku (zał. 1 - program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie ) >>>

 

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony.

Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie.

 BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

 1. Minimalny wiek egzaminowanego: 7 lat. (wg rocznika urodzenia)
 2. Warunkiem przystąpienia do egzamin jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.
 3. Egzamin składa się z dwóch części:

A. Część praktyczna:

 • pokazanie na czworoboku (program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy.


Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.


Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.

 • pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 6 skoków przez przeszkody maksymalnie o wysokości 70 - 75 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką, wysokość przeszkód dla kuców maksymalnie 60 cm. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejściem do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.

  Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.


Trzecie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem – eliminują z egzaminu.


Podczas egzaminu w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia (strona pzj.pl), w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody (strona pzj.pl). Dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: wytoka lub wypinaczy, ochraniaczy i jazda z batem, zgodnie z przepisami dyscyplin. Nie jest dozwolone użycie ostróg.


Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

 

 1. część teoretyczna - zagadnienia :

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

Obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych – wykaz dostępny jest na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie. Egzamin teoretyczny przeprowadza się z zakresu pytań egzaminacyjnych.

Dla zdających do 11 roku włącznie obowiązuje ograniczona liczba pytań.

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony.

Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie. Dopuszcza się poprawkę z jednej części egzaminu (skoki albo teoria).

 

 


SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

 

 1. Minimalny wiek egzaminowanego: 9 lat (wg rocznika urodzenia)
 2. Egzamin składa się z dwóch części:
 3. część praktyczna:

 • część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie). Niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych.


Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.


Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części w skokach.


Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.

 • część skokowa – pokonanie 7 skoków o wysokości 80-85 cm (w tym jeden szereg dwuczłonowy) Kuce – wysokość przeszkód maksymalnie 70 cm. Obowiązuje dosiad skokowy. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.


Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.


Drugie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem - eliminują z egzaminu. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny skoki przez przeszkody. Podczas egzaminu w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody. Dozwolone jest użycie ochraniaczy i jazda z batem. Użycie ostróg jest dopuszczalne za zgodą komisji egzaminacyjnej.


Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

 

 1. część teoretyczna – zagadnienia :
 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.


Obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych – wykaz dostępny jest na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.

Pytania na egzaminie teoretycznym – min. 3 pytania z powyższych tematów.


Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony” Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie. Dopuszcza się poprawkę z jednej części egzaminu (skoki albo teoria).


 

ZŁOTA ODZNAKA JEŹDZIECKA

 1. Minimalny wiek egzaminowanego: 12 lat (wg rocznika urodzenia)
 2. Egzamin składa się z dwóch części:
 3. część praktyczna

 • część ujeżdżeniowa - Program na ZOJ dostępny na stronie PZJ www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.


Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje niedopuszczenie do zdawania części w skokach.


Z egzaminu praktycznego w części ujeżdżeniowej zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną II klasę sportową w ujeżdżeniu lub w wkkw.

 • część skokowa – pokonanie parkuru składającego się z 8 przeszkód, w tym jeden szereg dwuczłonowy i linia. Wysokość przeszkód 100 cm i szerokości max. 110 cm. Dla kuców wysokość przeszkód do 90cm i szerokości max 100 cm. Ocenie podlega dosiad i oddziaływanie jeźdźca, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywania przeszkód.


Drugie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca - eliminują z egzaminu.


Podczas obu części egzaminu praktycznego wymagana jest jazda na kiełźnie. Dozwolone jest użycie ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.


Z egzaminu praktycznego w części skokowej zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę III sportową w skokach lub w wkkw.

 

 1. część teoretyczna – rozbudowane zagadnienia z brązowej i srebrnej odznaki rozszerzone o teorię sportu i historię jeździectwa (wg. książki „Akademia Jeździecka”). 11 Egzamin teoretyczny – pytania na egzaminie teoretycznym - min. 3 pytania z powyższych tematów.


Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony”.


Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie.tekst: Agnieszka KaraszewskaMacie ochotę na więcej? Klikniknij tu >>>> i przeczytaj kolejne artykuły jeździeckie! :)

facebook